סופרמרקטים

שם תיאור
GetChains מחזיר את כל הרשתות ותתי הרשתות.
קרא עוד
GetStoresByChain מחזיר את כל הסופרמרקטים ששייכים לרשת או תת רשת.
קרא עוד
GetStoresByCityID מחזיר רשימה של סופרמרקטים לפי ערים.
קרא עוד
GetStoresByGPS מחזיר סופרמרקטים לפי קרבה גאוגרפית.
קרא עוד


מוצרים

שם תיאור
GetProductsByBarCode מחזיר מוצרים לפי ברקוד.
קרא עוד
GetProductsByID מחזיר מוצרים לפי ID.
קרא עוד
GetProductsByName מחזיר מוצרים לפי שם.
קרא עוד


מחירים והנחות

שם תיאור
GetPrice מחזיר רשימה של מוצרים שקיימים בסופרמרקט כולל מחירים והנחות.
קרא עוד
GetPriceByProductBarCode מחזיר מידע על מוצרים שקיימים בסופרמרקט לפי ברקוד של מוצר, כולל מחירים והנחות.
קרא עוד
GetPriceByProductID מחזיר מידע על מוצרים שקיימים בסופרמרקט לפי ID של מוצר, כולל מחירים והנחות.
קרא עוד


היסטורית מחירים

שם תיאור
GetHistoryByProductBarCode מחזיר היסטורית מחירים של מוצר לפי טווח תאריכים וברקוד.
קרא עוד
GetHistoryByProductID מחזיר היסטורית מחירים של מוצר לפי טווח תאריכים ו-ID.
קרא עוד


מערכת

שם תיאור
GetCities רשימת כל הערים בארץ וה-ID הפנימי שלהם במערכת.
קרא עוד
GetCityByName מחזיר מידע על עיר ואת ה-ID הפנימי שלה במערכת לפי שם העיר.
קרא עוד
TestFunction פונקציה ראשונית לבדיקת המערכת.
במידה והכל פועל כשורה, יתקבל המשפט Hello World בחזרה.
קרא עוד