קוד המבצעתיאור המבצעדוגמה
1 הנחה המותנית ברכישת כמותלמשל – 3 מצרכים זהים ב-X שקלים חדשים, עד X קילוגרמים במחיר Y
2 הנחה באחוזיםלמשל, הפחתת אחוז המע"מ בשל רכישת מצרך
3 סכום הנחה ברכישת מצרך
4 מבצע המותנה בסכום רכישה מזערי ברכישה בסכום שהוא לכל הפחות 100 שקלים חדשים ניתן לרכוש מצרך בהנחה
5 הנחת מועדון הקמעונאימחיר מוזל לחברי מועדון ברכישת מצרכים מסוימים
6 מבצע המותנה ברכישת מוצרים מסוימים בקניית מוצרים א, ב, ג, תחול הנחה בעד רכישת מוצר ד
7 מצרך שני/שלישי בחינם X+2X, X+X (מוצרים זהים)
8 מצרך שני זהה בהנחה
9 מצרך שני לא זהה בהנחה
10 אוסף מוצרים בהנחהX+Y במחיר מוזל
3 מצרכים שונים ב-10 שקלים חדשים
11אחרהנחה מיוחדת, המידע יחזור בשדה store_promo_reward_type_other