חברת SuperGET מספקת עבור לקוחות פרימיום קבצים יומיים המכילים את המידע הדרוש לצרכים הבלעדיים של כל לקוח. המידע מסופק בשלל פורמטים אפשריים: JSON, XML, CSV, אקסל וכו' ומתממשק ישירות למערכות הפנימיות של כל ארגון.
בעמוד זה ניתן לקרוא הסברים על המידע ש- SuperGET יכולה לספק על מנת לתת מענה לצורך שלך.
רוצה גם לקבל את קבצי המידע? צור איתנו קשר.

הפורמט בעמוד זה הינו דוגמה לקובץ אקסל.
ניתן ליצור את הפורמט בכל צורה אחרת שתתאים לכל מערכת וצורך של כל לקוח באופן אישי. במידה ויש צורך בפורמט אחר, מומלץ לקרוא את הפורמט הנ"ל על מנת לקחת ממנו את הערכים המתאימים.

Store


קובץ המכיל מידע על החנויות.

שםסוגשדה מקשרתיאור
chain_codeמספרלאקוד הרשת
chain_idמספרכןid של הרשת
chain_nameטקסטלאשם הרשת שאליה שייכת החנות
city_idמספרכןid של העיר
city_nameטקסטלאשם העיר שבה נמצאת החנות
store_addressטקסטלאכתוב החנות
store_codeמספרלאקוד החנות
store_gps_latמספרלאמיקום החנות - GPS latitude
store_gps_lngמספרלאמיקום החנות - GPS longitude
store_idמספרכןid של החנות
store_nameטקסטלאשם החנות
store_zip_codeמספרלאמיקוד החנות
sub_chain_codeמספרלאקוד תת הרשת
sub_chain_idמספרכןid של תת הרשת
sub_chain_nameטקסטלאשם תת הרשת שאליה שייכת החנות

Product


קובץ המכיל מידע על המוצרים והמחירים שלהם בתוך החנויות.

שםסוגשדה מקשרתיאור
country_codeטקסטלאקוד ארץ היצור (2 תווים)
country_idמספרכןid של ארץ יצור המוצר
country_nameטקסטלאארץ יצור המוצר
manufacturer_idמספרכןid של היצרן
manufacturer_nameטקסטלאשם היצרן
product_barcodeטקסטכןברקוד המוצר לפי התקן. במידה ומדובר בברקוד פנימי יתקבל קוד ייחודי של סופרגט.
product_descriptionטקסטלאתיאור המוצר
product_idמספרכןid של המוצר
product_is_real_barcodeבוליאנילאמחזיר ערכים של 1 ו-0 במידה ומדובר בברקוד חיצוני
product_nameטקסטלאשם המוצר
product_quantityמספרלאכמות המוצר, בהתאם ליחידת המידה.
לדוגמה: טבלת שוקולד ששוקלת 100 גרם יוחזר הערך 100.
דוגמה נוספת: בקבוק מים של 2 ליטר, יוחזר הערך 2.
product_quantity_itemמספרלאכמות הפריטים בתוך מארז של המוצר.
לדוגמה: בשישית בקבוקי מים יוחזר הערך 6.
product_unit_nameטקסטלאשם יחידות המידה של המוצר
product_unit_typeמספרכןid של יחידת המידה של המוצר
product_update_timeתאריךלאמתי עודכן המוצר לאחרונה
store_idמספרכןid של החנות
store_product_barcodeמספרלאהברקוד הפנימי של המוצר בחנות (חוזר במידה ולמוצר אין ברקוד חיצוני תקין)
store_product_idמספרכןid של המוצר בחנות
store_product_priceמספרלאמחיר המוצר בחנות
store_product_price_quantityמספרלאמחיר ליחידת המידה של המוצר
store_product_statusבוליאנילאמחזיר ערכים של 1 ו-0 אם המוצר קיים בחנות
store_product_update_timeתאריךלאמתי המוצר עודכן לאחרונה בחנות (בד"כ מעיד על שינוי מחיר)

Promo


קובץ המכיל מידע על ההנחות הקיימות למוצרים בחנויות.

שםסוגשדה מקשרתיאור
product_idמספרכןה-id של המוצר שלו מתקיים המבצע
store_idמספרכןה-id של החנות שבה מתקיים המבצע
store_product_idמספרכןה-id של המוצר בתוך החנות שבה מתקיים המבצע
store_promo_club_1בוליאנילאהמבצע תקף לחברי מועדון בלבד
store_promo_club_2בוליאנילאהמבצע תקף לחברי מועדון אשראי בלבד
store_promo_codeמספרלאקוד המבצע
store_promo_descriptionטקסטלאתיאור המבצע
store_promo_description_moreטקסטלאתיאור נוסף על המבצע
store_promo_endתאריךלאתאריך סיום המבצע
store_promo_idמספרכןה-id של המבצע
store_promo_max_itemמספרלאמקסימום פריטים שעליהם יחול המבצע
store_promo_min_itemמספרלאמינימום פריטים שעליהם יחול המבצע
store_promo_min_purchase_amountמספרלאמחיר מינימלי שעליו יחול המבצע.
store_promo_percentמספרלאאחוז ההנחה, במידה ומדובר על מבצע באחוזים
store_promo_product_is_giftבוליאנילאמחזיר ערכים של 0 ו-1 במידה והמוצר הוא מתנה.
לדוגמה: קנה 3 חטיפים מלוחים ותקבל ממתק שוקולד. הממתק שוקולד יקבל את הערך 1.
store_promo_reward_typeמספרלאקוד המבצע, לפי הרשימה הקיימת בעמוד הזה
store_promo_reward_type_otherטקסטלאבמידה וסוג המבצע ייחודי, שדה זה יחזיר טקסט עם הסבר פרטני על המבצע
store_promo_startתאריךלאתאריך תחילת המבצע
store_promo_total_priceמספרלאהמחיר הסופי של המבצע
במידה ומדובר על מבצע עם מחיר קבוע, לדוגמה 4 מוצרים ב-20, הערך שיתקבל יהיה 20
sub_chain_idמספרכןה-id של תת הרשת שבה מתקיים המבצע

History


קובץ המכיל מידע על מחירי העבר של מוצרים בחנויות.